گروه پناهی

زمین های کشاورزی

کمپانی پناهی با دارا بودن ده ها زمین کشاورزی توانایی تامین محصول مورد نیاز صادر کننده گان جهت صادرات به کشورهای عراق، عمان، امارات و قطر را دارا می باشد.

محصولات با بهترین روشهای نوین نگهداری ، آبیاری و برداشت می شوند.

کمپانی پناهی در صورت تمایل صادر کننده گان محترم شرایط بازدید از زمین های کشاورزی خود را مهیا خواهد کرد.