گروه پناهی

نیروی انسانی

تمامی کسانی که در مجموعه کمپانی پناهی مشغول به کار هستند از کارگران ماهر و باتجربه، کارشناسان منظم و متخصص  به همراه مدیریت متعهد که قصد انجام وظیفه خود به بهترین شکل ممکن را دارند.

به منظور اطمینان از کیفیت محصول و فرایند کاشت، برداشت و بسته بندی محصول نظارتهای مستمر صورت می پذیرد و سابقه درخشان کمپانی پناهی مهر تائیدی بر عملکرد صحیح این مجموعه می باشد.