گروه پناهی

بسته بندی محصول

بازار اصلی صادرات کاهو کشور روسیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می باشد.

کمپانی پناهی به منظور حفظ کیفیت محصولات و جذب رضایت صادرکننده گان محترم استفاده از آخرین روشهای روز دنیا در بسته بندی را استفاده می نماید، بدین منظور محصولات بر اساس کشور هدف در بسته های ۶ ، ۸ و ۱۰ تایی و یا بنا به درخواست مشتری مطابق با سلیقه و ذائقه بازار هدف دسته بندی می گردد.

کاهوی صادراتی درجه یک با بهترین کیفیت دسته بندی را کمپانی پناهی تضمین می نمایددر این راستا تجربیات کارشناسان و کارگران ماهر کمپانی پناهی بهترین پشتوانه ما می باشد.