گروه پناهی

سردخانه

از دیگر امکانات کمپانی پناهی دارا بودن سردخانه در نزدیکی زمینهای کشاورزی است که این امر جهت تامین بار با کیفیت دارای اهمیت میباشد. در زمانهای پیک بازار که محصولات در بازار به ندرت یافت میشود, کمپانی پناهی توانسته با برنامه‌ریزی‌هایی که داشته است همواره محصول مورد نیاز صادرکنندگان طرف قرارداد را تامین نماید.