گروه سخاوت

سردخانه

از دیگر امکانات گروه سخاوت دارا بودن سردخانه در نزدیکی زمینهای کشاورزی است که این امر جهت تامین بار با کیفیت دارای اهمیت میباشد. در زمانهای پیک بازار که محصولات در بازار به ندرت یافت میشود, گروه سخاوت توانسته با برنامه‌ریزی‌هایی که داشته است همواره محصول مورد نیاز صادرکنندگان طرف قرارداد را تامین نماید.