گروه پناهی

حمل و نقل

کمپانی پناهی مجهز به کامیون های یخچال دار بوده و پس از چیدمان محصول توسط کارگران ماهر و باتجربه، به هر نقطه ای از ایران که صادر کننده محترم متقاضی باشد، محصول ارسال خواهر گردید.

به منظور آشنایی بیشتر با مجموعه کمپانی پناهی و امکانات آن از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در سایت با ما تماس بگیرید.