گروه سخاوت

حمل و نقل

گروه سخاوت مجهز به کامیون های یخچال دار بوده و پس از چیدمان محصول توسط کارگران ماهر و باتجربه، به هر نقطه ای از ایران که صادر کننده محترم متقاضی باشد، محصول ارسال خواهر گردید.

به منظور آشنایی بیشتر با مجموعه گروه سخاوت و امکانات آن از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در سایت با ما تماس بگیرید.